Log in om uw reserveringen te beheren. Heeft u nog geen account? Maak er een aan!

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door BookingSU.com. De informatie op deze website kan echter onjuistheden, onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. BookingSU.com niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. BookingSU.com staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de hier aangeboden informatie over deelnemende hotels, appartementen en vakantiewoningen. 
BookingSU.com staat niet in voor de juistheid van, en is niet aansprakelijk voor onjuistheden met betrekking tot foto's van accommodaties, beschrijvingen van accommodaties, vermelding van faciliteiten en andere beschrijvingen die op de website getoond worden, welke informatie aangeleverd wordt door de accommodaties zelf, welke om die reden ook verantwoordelijk zijn voor de correctheid van deze informatie. 
BookingSU.com controleert niet alle informatie die door de hotels, appartementen, vakantiewoningen of andere derde partijen worden aangeleverd. 
Hotels, appartementen en vakantiewoningen kunnen op ieder moment de informatie over hun accommodatie, zoals prijzen en beschikbaarheid aanpassen. BookingSU.com is niet aansprakelijk voor enige schade die geleden wordt door het niet correct weergeven van deze data. 
Voor verhaal van eventuele schade als gevolg van foutieve vermeldingen van hotels of foutieve beschikbaarheidsdata van hotels, appartementen en vakantiewoningen dient u zich rechtstreeks te wenden tot de desbetreffende accommodatie.
BoookingSU.com is niet aansprakelijk voor schade, zowel direct als indirect, die voortkomt uit het gebruiken van haar website, of de daarop verstrekte informatie.
BookingSU.com kan te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in deze website en doet dat regelmatig. Eventuele gevolgschade die voortkomt uit foutieve betalingen aan accommodaties of uit onjuiste belastingen van creditcards door accommodaties, komt voor rekening van de desbetreffende accommodatie. BookingSU.com kan voor deze schade niet aansprakelijk worden gesteld. 
BookingSU.com is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik of de (tijdelijke) onmogelijkheid van gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website, daaronder inbegrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.
Met het gebruik van de website van BookingSU.com vrijwaart u BookingSU.com voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden voortkomend uit overtreding of niet naleven van deze voorwaarden, danwel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van haar website.


Inloggen

- Wachtwoord vergeten?
- Registreren


Wijken in Suriname


 
Site Map